ภารกิจกองบินปีกหมุนที่ ๙ (ผสม)

 

 

สนับสนุนโดยตรงแก่หน่วยต่างๆในการขนส่งทางอากาศทั้งทางยุทธวิธี และการส่งกำลังบำรุงรวมทั้งการใช้อาวุธยิงจากทางอากาศสนับสนุน หน่วยที่ปฏิบัติการรบติดพันได้อย่างจำกัด

 

 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์กองบินปีกหมุนที่ ๙ (ผสม)

 
 

กองบินปีกหมุนที่๙ (ผสม) เป็นหน่วยบินที่มีศักยภาพ ในการปฏิบัติการทางอากาศ มีความพร้อมรบด้วยระบบการดำเนินการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาหน่วยบินทหารบก ให้มีความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามในทุกรูปแบบ

 
 
 
     
 
 
     
 
 
AVIATION LINK
ศูนย์การบินทหารบก
กองบินปีกหมุนที่ 1
กองบินปีกหมุนที่ 2
กองบินปีกหมุนที่ 3
กองบินสนับสนุนทั่วไป
LINK นักบิน
ELT-406 คืออะไร
ความถี่หอบังคับการบิน
แผนที่ 1 : 250,000
CHECK ข่าวสภาพอากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา
เส้นทางสู่นักบิน ทบ.
เส้นทางสู่ช่างอากาศยาน
Webboard กองบินฯ