กล่าวนำ

กองบินปีกหมุนที่ 9 (ผสม) เป็นหน่วยที่มีอากาศยานปีกหมุนใน อัตราของหน่วยประกอบด้วย ฮ.ท.1 และ ฮ.ล.47 ดังนั้น จึงมีคำว่า (ผสม) ต่อท้ายนามหน่วย โดยมีภารกิจเป็นหน่วยสนับสนุนโดยตรงแก่หน่วยต่าง ๆ ในการขนส่งทางอากาศ การส่งกำลังบำรุง และการสนับการยิงจากทางอากาศ ให้กับหน่วยที่ขอรับการสนับสนุน

 
 
 
 

การจัดตั้งหน่วย

ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) 2/15 ลง 11 ม.ค.15 และมีประวัติความเป็นมาโดยย่อดังนี้

เมื่อปี พ.ศ.2515 สหรัฐอเมริกา ได้มอบ ฮ.ล.47 ให้เป็นของขวัญแก่ ผบ.ทบ. จำนวน 1 เครื่อง โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมการบินทหารบก และได้จัดส่ง นักบินไปฝึกบิน ฮ.ล.47 ที่ สหรัฐอเมริกา จำนวน 3 นาย ต่อมาได้รับ ฮ.ล.47 เพิ่มเติมอีกจำนวน 3 เครื่อง และ ฮ.ท.1 จำนวน 18 เครื่อง เข้าประจำการ หลังจากนั้นยังได้รับ ฮ.ท,1 เพิ่มเติมอีกจนครบตามอัตราของหน่วย

 
 
 
 

 

ทบ.ได้ออกคำสั่งจัดตั้งหน่วยตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่2/15 และใช้นามหน่วยว่า"กองบินปีกหมุนที่ 9 (ผสม)" โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ

1.เป็นการถวายพระเกียรติแด่ องค์พระประมุขของชาติ ที่กองบินจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นวัน"รัชดาภิเษก"

2.อากาศยานดังกล่าว เป็นของขวัญจากสหรัฐอเมริกาที่มอบให้แก่ไทยในกรณีพิเศษ มิใช่เป็นการมอบให้ตามโครงการช่วยเหลือทางทหารแต่อย่างใด


3.คำว่า (ผสม) เพราะว่ามี เฮลิคอปเตอร์ใน อัตรา 2 แบบ คือ ฮ.ท.1 และ ฮ.ล.47

 
 
 
 

 

 

AVIATION LINK
ศูนย์การบินทหารบก
กองบินปีกหมุนที่ 1
กองบินปีกหมุนที่ 2
กองบินปีกหมุนที่ 3
กองบินสนับสนุนทั่วไป
LINK นักบิน
ELT-406 คืออะไร
ความถี่หอบังคับการบิน
แผนที่ 1 : 250,000
CHECK ข่าวสภาพอากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา
เส้นทางสู่นักบิน ทบ.
เส้นทางสู่ช่างอากาศยาน
Webboard กองบินฯ