กองบินปีกหมุนที่ 9 (ผสม)
มีอากาศยานประจำการอยู่ 2 แบบ คือ

1. ฮ.ท.60 , UH-60L
( BLACK HAWK )

     
   
 
  2. ฮ.ท. 1, UH-1H
(HUEY)
 
     
   
     
     
     
     
AVIATION LINK
ศูนย์การบินทหารบก
กองบินปีกหมุนที่ 1
กองบินปีกหมุนที่ 2
กองบินปีกหมุนที่ 3
กองบินสนับสนุนทั่วไป
LINK นักบิน
ELT-406 คืออะไร
ความถี่หอบังคับการบิน
แผนที่ 1 : 250,000
CHECK ข่าวสภาพอากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา
เส้นทางสู่นักบิน ทบ.
เส้นทางสู่ช่างอากาศยาน
Webboard กองบินฯ