2. ฮ.ท. 1, UH-1H
(HUEY)

     
   
 
 
เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป ( ฮ.ท.1)
 
ผู้สร้าง : บริษัท Bell Helicopter ประเทศ สหรัฐอเมริกา
ประเภท : เฮลิคอปเตอร์แบบใช้งานทั่วไป 11 ที่นั่ง
เครื่องยนต์ : Gasturbine Lycoming 1,400 แรงม้า ที่รอบ 6,600
ความเร็วสูงสุด : 120 knots
ความเร็วเดินทาง : 100 knots
พิสัยบิน : 276 ไมล์ทะเล
บินได้นาน : 2 ชั่วโมง 20 นาที
ประเภทเชื้อเพลิง : JP-8
ความสิ้นเปลือง : 384 ลิตร/ชั่วโมง
ความจุเชื้อเพลิง : 790 ลิตร
น้ำหนัก : น้ำหนักรวมสูงสุด 4,318 กก.
  : น้ำหนักบรรทุกภายใน 1,545 ปอนด์
  : น้ำหนักบรรทุกภายนอก 1,818 ปอนด
อุปกรณ์พิเศษ : เปลสนาม จำนวน 6 เปล
  : รอกกู้ภัยขนาดบรทุก นน.ได้ 272 กก.
ระบบอาวุธ : ไม่มีข้อมูล
ประจำการที่ : กองบินปีกหมุนที่ 9 (ผสม)
หลักฐานข้อมูล 1. คู่มือใช้งาน ( TM 1-1520-210-10 )
 
     
     
     
     
     
     
     
     

AVIATION LINK
ศูนย์การบินทหารบก
กองบินปีกหมุนที่ 1
กองบินปีกหมุนที่ 2
กองบินปีกหมุนที่ 3
กองบินสนับสนุนทั่วไป
LINK นักบิน
แผนที่ 1 : 250,000
CHECK ข่าวสภาพอากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา
เส้นทางสู่นักบิน ทบ.
เส้นทางสู่ช่างอากาศยาน